Publicacions de la SCL

Publicacions de la SCL
TREBALLS VOLUM 17 [2021]

Consell de redacció:

Jordi Dantart

Elisenda Olivella

Francesc Vallhonrat

Publicacions de la SCL
TREBALLS VOLUM 16 [2009]

Consell de redacció:

Jordi Dantart

Elisenda Olivella

Francesc Vallhonrat

Les publicacions de la SCL

Recordem a tots els interessats que la Societat té a la venda un bon nombre de les seves publicacions. Per adquirir-les podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria a través de l’adreça electrònica (scl.ichn@iec.cat) o bé de l’adreça postal (Apartat de Correus 35049; 08080 de Barcelona). La relació de les nostres publicacions és aquesta:

 • Comunicacions de la Comissió de Lepidopterologia de la ICHN núms. 1– 20. Exhaurides
 • Butlletins núms. 21 (1979) al 50 (1985)
 • Butlletins núms. 51 (1986) al 68 (1991)
 • Butlletins núms. 69 (1992) al 80 (1997)
 • Butlletins núms. 81 (1998) al 90 (2002)
 • Butlletins núms. 91 (2003) al 95 (2005)
 • Butlletins núms. 96 (2006) al 108 (2017)
 • Volums de Treballs I (1978) i II (1979). Exhaurits
 • Volum de Treballs III (1980) – VII (1984-1985)
 • Volum de Treballs VIII (1986-1987) – XVI (2009)
 • Tirada a part de la I Sessió Conjunta d’Entomologia ICHN-SCL. Exhaurida
 • Actes de la II (1981) – XI (1999) Sessió Conjunta d’Entomologia ICHN-SCL