Lepidòpters protegits

 

Protecció d’invertebrats

Espècies de lepidòpters i documentació de protecció corresponent

Espècies amb citacions a Catalunya Directiva hàbitats Especies de invertebrados de interés comunitario presentes en el territorio Español. (Ver Anexos II, IV y V de la Legislación de Especies y Hábitats de DOCE nº L206 de 22 de julio de 1992) (Anexos Directiva Habitats)

Callimorpha quadripunctaria
Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
Graellsia isabelae
Zygaena ignifera
Zerynthia rumina

Conveni de Berna. Apèndix II
Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
Maculinea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Proserpinus proserpina
Danaus plexippus
Graellsia isabelae

Conveni de Bonn
Danaus plexippus

Pla d’espais d’interès natural Decret 328 (1992 ). Espècies de fauna estrictament protegides. Annex 4 Lepidòpters inclosos i EIN corresponents.

Albarracina warionis  Serra Llarga

Boloria napaea   Capçalera del Ter i Freser

Chemerina caliginearia  Serra de Montsec

Cuculia argentea  Zona volcànica de la Garrotxa

Epirrhoe tristata  Capçalera del Ter i Freser

Euchloe tagis  Serra Llarga

Graellsia isabelae  Zona volcànica de la Garrotxa, massís del Montseny

Idaea muricata  Aiguamolls de l’Empordà

Microloxia herbaria  Aiguamolls de l’Empordà

Pelosia sp.  Delta de l’Ebre

Rheumaptera hastata  Capçaleres del Ter i Freser

Theria primaria  Serres de Cadí-Moixeró

Zegris eupheme  Serra Llarga

Zygaena carniolica  Serres de Cadí-Moixeró

 

CITES –  Apèndix II

Parnassius apollo

 

UICN  i categoria assignada

 Parnassius apollo    R

Carterocephalus palaemon  V

Maculinea arion  V

Maculinea rebeli  V

Danaus plexippus  TP

Erebia gorgone  I

Erebia sthennyo  R

Graellsia isabelae  V

Saturnia pyri  E

Proserpinus proserpina V

 

Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (CNEA)

Graellsia isabelae – D’interès especial
Eriogaster catax – D’interès especial

 

Llei 22/2003 de protecció dels animals (modificada per Llei 12/2006, del 27 de juliol)

Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona:
Apol·lo o parnàs (Parnassius apollo)
Parnàs (Parnassius mnemosyne)
(Euphydryas (Eurodryasaurinia)
(Proserpinus proserpina)
(Eriogaster catax)
Graèllsia (Graellsia isabelae)

 

Espècies de lepidòpters i documents de protecció corresponent

Parnassius apollo    Berna-II    CITES-II   UICN-R  Llei 22/2003
Parnassius mnemosyne          Berna-II    Llei 22/2003
Carterocephalus palaemon  UICN-V
Maculinea arion Berna-II     UICN-V
Maculinea rebeli UICN-V
Danaus plexippus   Berna-II     Bonn      UICN-TP
Erebia gorgone UICN-I
Erebia sthennyo UICN-R
Callimorpha quadripunctaria          DOCE-II
Eriogaster catax          DOCE-II    Berna-II   CNEA  Llei 22/2003
Euphydryas aurinia          DOCE-II    Berna-II  Llei 22/2003
Graellsia isabelae  DOCE    UICN-V   Berna-II   PEIN (Zona volcànica de la Garrotxa, massís del Montseny)  CNEA    Llei 22/2003
Saturnia pyri UICN-E
Proserpinus proserpina Berna-II   UICN-V  Llei 22/2003
Zygaena ignifera          DOCE-II
Zerynthia rumina             DOCE-II
Albarracina warionis PEIN  (Serra Llarga)
Boloria napaea   PEIN (Capçalera del Ter i Freser)
Chemerina caliginearia PEIN (Serra del Montsec)
Cuculia argentea PEIN (Zona volcànica de la Garrotxa)
Epirrhoe tristata PEIN (Capçalera del Ter i Freser)
Euchloe tagis PEIN (Serra Llarga)
Idaea muricata  PEIN (Aiguamolls de l’Empordà)
Microloxia herbaria  PEIN (Aiguamolls de l’Empordà)
Pelosia sp. PEIN (Delta de l’Ebre)
Rheumaptera hastata  PEIN (Capçaleres del Ter i Freser)
Theria primaria PEIN (Serres de Cadí-Moixeró)
Zegris eupheme PEIN (Serra Llarga)
Zygaena carniolica  PEIN (Serres de Cadí-Moixeró)