Presentació

 

La Societat Catalana de Lepidopterologia  és una societat científica fundada el novembre de 1978, que té per finalitat l’estudi i la divulgació de coneixements en el camp de la lepidopterologia, dins de l’àmbit dels que treballen en les Ciències Naturals.

 

Objectius

La  Societat Catalana de Lepidopterologia (SCL), és una entitat legalment constituïda, els objectius de la qual, segons els seus Estatuts (SCL, 1978) són:

  • Fomentar i recopilar els estudis i la recerca científica sobre la fauna lepidopterològica.
  • L’estudi de la biologia, ecologia, sistemàtica i distribució dels lepidòpters a Catalunya.
  • Protegir la fauna lepidopterològica i els seus hàbitats a Catalunya.
  • Difondre els coneixements i informar a les institucions, organismes i persones que ho  sol·licitin, sobre els camps de recerca esmentats.
  • La coordinació i la col·laboració en les finalitats abans esmentades amb la resta  d’entitats similars de l’Estat i de l’estranger.

 

La SCL

Les activitats de la SCL s’han concretat en la sèrie de les seves  publicacions, l’edició del Butlletí de la SCL i dels Volums de Treballs de la SCL, així com de les Sessions conjuntes d’entomologia ICHN-SCL, realitzades fins el 2003. S’organitzen sessions científiques periòdiques i sortides de camp. S’ha recopilat un fons documental amb unes 150 publicacions periòdiques, de les quals unes 80 són en règim de bescanvi.

La SCL té la seu al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb el qual col·labora des de la seva fundació, així com també es mantenes estrets lligams amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers (La Tela).

La SCL compta amb la majoria dels lepidopteròlegs del país, aficionats i professionals. Els seus membres han contribuït a la lepidopterologia amb nombrosos treballs, han col·laborat en la implantació i seguiment de la xarxa del CBMS (Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya), i han aconseguit un gran increment en el coneixement de la fauna lepidopterològica de Catalunya i de la península.

S’ha procurat fer els treballs amb el respecte al medi i el rigor científic que ens pertoca,  amb el compromís de respondre als problemes de conservació i sostenibilitat que es presenten actualment. Entre altres projectes, s’han estudiat moltes zones del país en profunditat, i s’ha col·laborat amb els Parcs Naturals de Catalunya i amb diversos espais naturals (entre d’altres, els Aiguamolls de l’Empordà, el Cadí-Moixeró, els Ports, les valls d’Alinyà, la Serra de Montsant, les Planes de Son i Mata de València) estudiant-ne la fauna lepidopterològica.

La SCL pretén que, complint els seus objectius, sigui útil a la societat el cúmul de coneixements de què disposa en una petita branca de les ciències de la natura.

 

Junta Directiva

President: Arcadi Cervelló i Eroles
Secretari: Albert Xaus i Pey
Tresorer; Josep Martí i Carpintier
Vocals
Jordi Dantart i Puig
Eduard Guzmán Llansa
Jordi Jubany i Cabanilles
Elisenda Olivella i Pedregal
Francesc Vallhonrat i Figueres